Patiëntenparticipatie in onderzoek

Doel en inhoud van de cursus
Van wetenschappelijk onderzoek wordt in toenemende mate verwacht dat het maatschappelijke impact heeft, en participatief is. ZonMw en gezondheidsfondsen stellen bijvoorbeeld tegenwoordig als eis dat het onderzoeksvoorstel tot stand is gekomen na overleg met patiënten en/of burgers, aansluit bij hun kennisvragen en –behoeften en ook de uitvoering zoveel mogelijk met patiënten en burgers plaats vindt. NWO stelt dat onderzoek impact dient te hebben voorbij de academie, dus relevant is voor en in de praktijk of input levert ten behoeve van beleidsvorming.

Dit stelt onderzoekers in de gezondheidszorg voor nieuwe uitdagingen en vragen. Bijvoorbeeld: Hoe kan worden samengewerkt met patiënten en ervaringsdeskundigen bij de tot standkoming van een onderzoeksvoorstel en waar in de empirische cyclus van onderzoek is participatie mogelijk? Welke mate van participatie en zeggenschap is passend in onderzoek.

Wat doen we in de cursus?
In deze cursus staan we stil bij deze meer fundamentele en praktische vragen zodat je aan de slag kunt met patiëntenparticipatie. We besteden aandacht aan de onderliggende principes en waarden, theoretische achtergrond, kwaliteitscriteria en ethiek van participatie, en invloed van de (organisatorische) context. Voorts is volop aandacht voor alle stappen in het proces van onderzoek, zoals participatieve methoden van dataverzameling, analyse en evaluatie.

Hoe en wat?
De cursus omvat naast hoorcolleges en werkgroepen met creatieve werkvormen en oefeningen. Vele voorbeelden illustreren hoe participatie in onderzoek in de context van zorg en welzijn, en met verschillende doelgroepen (wo kinderen, ouderen, chronisch zieken, mensen met beperkingen) uitgevoerd kan worden en in de cursus is op een participatieve wijze vormgegeven.

Praktisch
De cursus duurt één dag. Er is één terugkommiddag waarin de deelnemers vanuit hun eigen ervaringen met patiëntenparticipatie vragen kunnen inbrengen en gezamenlijk onder leiding van de docenten meer in de diepte op vraagstukken ingaan waar zij tegen aanlopen.

Onderwerpen in de training
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basisprincipes van participatie, achtergronden, relevantie
  • Waarom patiëntenparticipatie (argumentaties)
  • Wederzijds verwachtingen
  • Mate van zeggenschap en participatieladder
  • Waar in de onderzoekscyclus
  • Verschuivende rollen
  • Taken en verwachtingen
  • Methoden voor participatie kiezen
  • Valkuilen en randvoorwaarden

Docenten
Drs. B. Groot, vice-cursuscoördinator
Dr. C. Dedding, universitair docent
Drs. W. van der Borg, universitair docent
Prof. Dr. T.A. Abma, Hoogleraar Participatie & Diversiteit, coördinator
Allen werkzaam bij Amsterdam UMC, afdeling Metamedica.

in samenwerking met diverse ervaringsdeskundigen / co-onderzoekers.

Programma /Rooster
Komt binnenkort op de site. Op de hoogte blijven?