Cursus Patiëntenparticipatie in Wetenschappelijk Onderzoek

Doel en inhoud van de cursus
Van wetenschappelijk onderzoek wordt in toenemende mate verwacht dat het maatschappelijke impact heeft, en participatief is. ZonMw en gezondheidsfondsen stellen bijvoorbeeld tegenwoordig als eis dat het onderzoeksvoorstel tot stand is gekomen na overleg met patiënten en/of burgers, aansluit bij hun behoeften en issues, en ook de uitvoering zoveel mogelijk met patiënten en burgers plaats vindt. NWO stelt dat onderzoek impact dient te hebben voorbij de academie, dus relevant is voor en in de samenleving of input levert ten behoeve van beleidsvorming.

Dit stelt onderzoekers in de gezondheidszorg voor nieuwe uitdagingen en vragen. Bijvoorbeeld: Hoe kan worden samengewerkt met patiënten en ervaringsdeskundigen bij de tot standkoming van een onderzoeksvoorstel en waar in de empirische cyclus van onderzoek is participatie mogelijk? Welke mate van participatie en zeggenschap is passend in onderzoek.

Wat doen we in de cursus?
In deze cursus staan we stil bij deze meer fundamentele en praktische vragen zodat je aan de slag kunt met patiëntenparticipatie. We besteden aandacht aan de onderliggende principes en waarden, theoretische achtergrond, kwaliteitscriteria en ethiek van participatie, en invloed van de (organisatorische) context. Voorts is volop aandacht voor alle stappen in het proces van onderzoek, zoals participatieve methoden van dataverzameling, analyse en evaluatie. Ethische vraagstukken rondom ‘wat is ‘goede’ participatie?’ en ‘waar schuurt het?’ staan in de cursus centraal.

Hoe en wat?
De cursus omvat naast hoorcolleges en werkgroepen met creatieve werkvormen en oefeningen. Vele voorbeelden illustreren hoe participatie in onderzoek in de context van zorg en welzijn, en met verschillende doelgroepen (wo kinderen, ouderen, chronisch zieken, mensen met beperkingen) uitgevoerd kan worden en in de cursus is op een participatieve wijze vormgegeven.

Praktisch

 • De cursus duurt één volle dag en een terugkomdag. Op de terugkomdag wordt ingegaan op dilemma’s die zich voordoen binnen het eigen onderzoeksveld.
 • De kosten zijn € 650,- (incl. catering, incl. BTW).
 • Cursus wordt gegeven op de VU.
 • Aantal cursusdeelnemers is minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.
 • Voor wie relevant, de cursus is equivalent aan 1 ECTS.

Onderwerpen in de training

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basisprincipes van participatie, achtergronden, relevantie
 • Waarom patiëntenparticipatie (argumentaties)
 • Wederzijds verwachtingen
 • Mate van zeggenschap en participatieladder
 • Waar in de onderzoekscyclus
 • Verschuivende rollen
 • Taken en verwachtingen
 • Methoden voor participatie kiezen
 • Valkuilen en randvoorwaarden

Docenten
Dr. Minne Bakker, cursuscoördinator, universitair docent en onderzoeker
Drs. Barbara Groot, coördinator School for Participation, universitair docent en onderzoeker
Dr. Truus Teunissen, onderzoeker, trainer en ervaringsdeskundige
Judith de Jong-Camerik, ervaringsdeskundige

Allen betrokken bij Amsterdam UMC, afdeling Metamedica.

Programma /Rooster
Op maandag 13 januari 2020 vindt een cursusdag plaats in Amsterdam (locatie VUmc).  De terugkomdag is op 6 april 2020 gepland. Schrijf je hier in voor deze cursus.

Schikt deze datum je niet, schrijf je dan in op de nieuwsbrief.

 

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: