Participatief actieonderzoek training

Doel en inhoud van de cursus
Van wetenschappelijk onderzoek wordt in toenemende mate verwacht dat het maatschappelijke impact heeft. Praktijkgericht onderzoek voor (versus van) de praktijk is daarom populair. Participatief actieonderzoek (PAR) gaat een stap verder; daar gaat het om onderzoek met de praktijk en mensen wiens leven of werk onderwerp van studie is. Het doel van PAR is om mensen meer persoonlijk en wederzijds inzicht te geven, zodat zij collectief actie kunnen nemen om hun lokale praktijk te veranderen. Co-creëren, reflecteren, leren en evalueren zijn hierin onlosmakelijk verbonden. Maar hoe doe je dat, mensen op een betekenisvolle manier betrekken in onderzoek? Welke stappen zijn cruciaal in het proces van leren, doen en veranderen? Hoe organiseer je deze processen en wat is de rol van de academicus in deze processen?

In deze vierdaagse cursus staan we stil bij deze meer fundamentele en praktische vragen zodat je aan de slag kunt met deze onderzoeksbenadering. We besteden aandacht aan de onderliggende principes en waarden, theoretische achtergrond, kwaliteitscriteria en ethiek van PAR. Voorts is volop aandacht voor alle stappen in het proces van participatief actieonderzoek, zoals participatieve methoden van dataverzameling, analyse en evaluatie. De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Vele voorbeelden illustreren hoe PAR in de context van zorg en welzijn, en met verschillende doelgroepen (wo kinderen, ouderen, chronisch zieken, mensen met beperkingen) uitgevoerd kan worden en in de cursus is op een participatieve wijze vormgegeven.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basisprincipes van PAR, achtergronden, relevantie
  • Rol van de onderzoeker/onderzochten, partnerschap, dialoog
  • Ethiek en kwaliteitscriteria
  • Fasen in het proces: van begin tot einde samenwerken
  • Collectieve actie, empowerment en verandering
  • Creatieve, participatieve methoden van dataverzameling en –analyse
  • Reflectie en evaluatie ten behoeve van verandering en impact

Docenten
Dr. Christine Dedding, universitair docent
Prof. Dr. Tineke Abma, Hoogleraar Participatie & Diversiteit, coördinator
Drs. Barbara Groot, vice-cursuscoördinator (Amsterdam, UMC, afdeling Metamedica)
Drs. Saskia Duijs, participatief actieonderzoeker (Amsterdam, UMC, afdeling Metamedica).

Programma /Rooster
De inschrijvingen voor een cursus op 2, 3 en 4 juli 2019 met een terugkomdag op 24 september 2019 zijn helaas vol. Meld je hier vrijblijvend aan voor de reservelijst.

In het najaar 2019 of voorjaar 2020 zal een nieuwe training volgen. Op de hoogte blijven van het programma/rooster? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Ingangseisen en doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die belangstelling hebben om PAR uit te voeren of dit al doen maar meer theoretische onderbouwing zoeken. Dit kunnen PhD-studenten, onderzoekers van universiteiten, hogescholen of instituten zijn, maar ook werkers in de gezondheidszorg of sociaal domein.

Literatuur
Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de dia’s die bij de ‘colleges’ worden gebruikt en opdrachten voor de interactieve werksessies. Er wordt gewerkt met het boek ‘Participatory Research for Health and Social Well-Being’ (Abma et al, 2019), uitgeverij Springer.

Extraatje bij deelname

  • Na afloop kun je deelnemen aan het PAR leernetwerk, zodat je vragen kunt blijven stellen en tips en ervaren kunt blijven delen.
  • Het is mogelijk om na afloop een theoretisch essay te schrijven in relatie tot het eigen onderzoek, en daarmee 1 extra ECTS te verkrijgen.

Investering
De cursus kost €1.800,- (incl. locatie en catering, materialen, boek en toegang tot het PAR leernetwerk). Er is een korting voor betrokkenen bij het Amsterdam Public Health Institute (APH) en ervaringsdeskundigen.

Inschrijving

De inschrijvingen voor een cursus op 2, 3 en 4 juli 2019 met een terugkomdag op 24 september 2019 zijn helaas vol. Meld je hier vrijblijvend aan voor de reservelijst.

In het najaar 2019 of voorjaar 2020 zal een nieuwe training volgen. Op de hoogte blijven van het programma/rooster? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: