Over

De School for Participation is een initiatief van de afdeling Participatie van het Amsterdam UMC (afdeling Ethiek, Recht en Humaniora, locatie VUmc). Al jaren is de vakgroep voorloper op het gebied van participatie in onderzoek en participatief actieonderzoek.

Meer over de oprichters en trainers van de School for Participation:

opiauteurabmatinekeTineke Abma is hoogleraar ‘Participatie & Diversiteit’ aan de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC, voorheen bijzonder hoogleraar Cliënten participatie in de ouderenzorg. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring met patiënt participatie en participatief onderzoek. Publiceerde oa Zeggenschap in wetenschap (Lemma, 2007) en het internationale handboek ‘Participatory Research for Health and Social Well-Being’ bij Springer. Haar werk werd onderscheiden met de Crebolder award voor de maatschappelijke impact ervan. Naast haar hoogleraarschap is Tineke directeur van Leyden Academy on Vitality and Aging.

Christine_DeddingChristine Dedding  is associate professor Participatie & Co-creatie bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Voortrekker op het gebied van participatie en co-creatie met ‘kwetsbare’ groepen in Nederland, in het bijzonder kinderen en jongeren. Ze is bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. Ze ontwikkelde en geeft een leergang en masterclasses op het gebied van jongerenparticipatie. Ze redigeerde ‘De rafels van participatie in de gezondheidszorg’ (Boom/Lemma, 2012) en schreef mee aan het boek ‘Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd’.

0Barbara Groot is onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. Ze doet participatief actieonderzoek in diverse contexten, van GGz, langdurige zorg, chronische zorg, moeders in armoede, en participatie in de wijk. Haar proefschrift focuste op ethiek van samenwerking in participatieve projecten. Ze werkt graag op een creatieve en arts-based manier, samen met kunstenaars en mensen waar het om gaat in het onderzoek. Ze geeft les in participatie in onderzoek, naast kwalitatief onderzoek en participatief actieonderzoek. Ze is co-founder van het Centrum voor Cliëntervaringen, het leerplatform voor participatie. In samenwerking met diverse ervaringsdeskundigen / co-onderzoekers.

0-2Saskia Duijs, is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Ze heeft diverse PAR onderzoeken gedaan binnen het Centrum voor Clientervaringen (én daarbuiten) op het gebied van bewonersparticipatie in de wijk, cliëntparticipatie in de wijkzorg en in de GGZ. Ze werkt met een combinatie van traditionele kwalitatieve onderzoeksmethoden en innovatieve arts-based methoden, zoals photovoice. Ze geeft les in kwalitatief onderzoek, medische sociologie en participatief onderzoek. Ze werkt op dit moment aan een participatief actieonderzoek naar de ervaringen van zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers in de transitie vanuit een kritisch gender en intersectioneel perspectief.

minneMinne Bakker is docent en postdoc onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Ze is voor haar onderzoek verbonden aan de leerstoel Disability Studies. Transdisciplinair werken – waarbij professionals, ervaringsdeskundigen, naasten, en andere relevante stakeholders tezamen worden betrokken – staat centraal in haar werk als onderzoeker. In haar promotieonderzoek experimenteerde ze met patiëntenparticipatie in een RCT. Daarnaast is ze onderwijscoördinator op het gebied van kwalitatieve onderzoeksmethoden, waarbij ze een rol speelt in zowel bachelor-, master-, als post-graduate onderwijs.

Truus_TeunissenTruus Teunissen is gepromoveerd bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC, en heeft ervaringsdeskundigheid op het gebied van longziekte en kanker. Momenteel is ze (gast)onderzoeker op het gebied van participatie en zeggenschap van kwetsbare mensen, ervaringsdeskundigheid, lichaamservaring van mensen met de ziekte MS en COPD. Ze is als commissielid betrokken bij diverse gezondheidsfondsen en prijzen. Al jaren geeft ze trainingen aan patiënten die als ervaringsdeskundige vanuit het patiënten perspectief onderzoekvoorstellen beoordelen en evalueren. Voor het beoordelen van onderzoek door patiënten heeft zij een set van beoordelingscriteria ontwikkeld, voortkomend uit haar proefschrift.

Foto Karijn, 2021Karijn Aussems is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van Amsterdam UMC. Zij is betrokken bij verschillende participatieve gezondheidsonderzoeken, zoals met meisjes met een loverboy achtergrond en jongvolwassenen met taalontwikkelingsstoornis. Als jongerenwerker en zorgethisch onderzoeker heeft zij zich gespecialiseerd in het bruggen bouwen met jongeren, zorgverleners en beleidsmakers. Daarbij delen de jongeren hun ervaringskennis zodat de zorgverleners en beleidsmakers beter in staat zijn om af te stemmen op wat daadwerkelijk nodig is. Voor deze interacties zet zij creatieve middelen in waarmee zelfs ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar worden.

NicoleNicole Goedhart is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Ze doet participatief onderzoek voornamelijk rondom het complexe probleem van digitale ongelijkheid. In haar onderzoek brengt ze burgers in kwetsbare omstandigheden, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers samen om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk en hierdoor kansrijker zijn. Ze zet creatieve middelen in om juist de burgers een stem te geven die vaak het minst gehoord worden beleid en onderzoek. Ook heeft Nicole ervaring in het geven van onderwijs over het doen van participatief en kwalitatief onderzoek. 

Foto Anniek

Anniek Bosdijk is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Als onderzoeksassistent werkt ze bij participatief actieonderzoek rondom het thema digitale inclusie. Hierbij wordt met alle betrokkenen – burgers met een afstand tot de digitale wereld, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers – geleerd wat werkt voor wie en waarom.  

 

Internationaal is de School for Participation ingebed in diverse netwerken, waaronder de International Collaboration of Participatory Health Research (ICPHR).

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: