Stem van cliënten in PAR onderzoek zoek?

Het betrekken van cliënten in onderzoek en de coproductie van kennis wordt sterk aanbevolen. Echter, in de praktijk wordt de stem en het perspectief van cliënten gemakkelijk 'vergeten.' In ons artikel Relational, ethically sound co-production in mental health care research: epistemic injustice and the need for an ethics of care verkennen collega Barbara Groot, ervaringsdeskundige... Lees verder →

PAR in Coronatijden

Creatieve oplossingen vanuit mensen in kwetsbare situaties Vanuit het Centrum voor Cliëntervaringen zijn we bezig met een kort participatief actieonderzoek met co-onderzoekers rondom creatieve oplossingen in coronatijden. Hoe gaat het met hun veerkracht? Wat zijn hun ervaringen met zorg en welzijn deze tijden? De uitkomst van het onderzoekje is een manifest over hoe de co-onderzoekers... Lees verder →

Kunstenaars, PAR & Crisis

Kunst, PAR, Zorg en Corona. Juist nu lijkt deze combinatie niet eens zo gek. Zoals Ramsey Nasr aangaf in zijn gepassioneerde oproep ‘In tijden van Corona biedt kunst houvast’ (zie hieronder), roepen wij ook onderzoekers in de zorg op om kunstenaars juist nu te betrekken bij projecten. De andere kijk, het meedenken in scenario's, de alternatieve opties verkennen, en op andere manier in contact komen. Juist nu... Lees verder →

Online samenwerken met co-onderzoekers

Online samenwerken met co-onderzoeker kan ingewikkeld zijn deze tijden. Echter, wij merken ook dat er veel behoefte is aan contact en uitwisseling, juist in deze vaak moeilijkere tijden.  Meedoen is afleiding. Meedoen is contact. Meedoen is ertoe doen. Een paar tips vanuit PAR onderzoekers: Zoek niet alleen contact met een groep, maar heb juist ook... Lees verder →

Open acces actieonderzoek boek

Ter inspiratie deelt uitgever Springer e-books open acces in deze Coronacrisis, waaronder ook het boek Action Research Planner, Doing Critical Participatory Action Research, door Stephen Kemmis, Robin McTaggart en Rhonda Nixon uit 2013.  

Veldwerk in een pandemie

Crown-source inspiratie ---- Om Corona in te dammen, moeten participatief onderzoekers die veldwerk moeten doen in een pandemie creatief zijn om vergelijkbare doelen te bereiken. Natuurlijk wordt er al jarenlang sociaal onderzoek gedaan. Er zijn veel voorbeelden van het gebruik van online enquêtetools of het uitvoeren van inhoudsanalyses of etnografieën met behulp van bestaande online... Lees verder →

Participatie café 20 maart 2020

Praktische en ethische dilemma's In elk participatief actie onderzoek doen zich praktische en ethische dilemma’s voor en moeten onherroepelijk keuzes gemaakt worden. Wat te doen als: de onderzoeksvraag al min of meer vastligt, er onvoldoende tijd en geld is om een proces echt samen vanaf de start te doorlopen, mensen elkaar uitsluiten, de opdrachtgever teleurgesteld... Lees verder →

Boeiende sprekers en veel animo

Op 20 januari 2020 (13.30-17.00 uur) organiseren we vanuit afdeling Metamedica (Amsterdam UMC, locatie VUmc) het symposium Responsive and  Participatory Research: Past, Present and Future Perspectives. Belangrijke voorlopers gaven ons een inkijkje in het verleden, heden en hun ideeën over de toekomst. Er was veel animo, vanuit allerlei disciplines. Samen vierden we wat we hebben bereikt afgelopen... Lees verder →

Wat verdwijnt in PAR?

Machtsverschillen en ongelijkheid speelt onderhuids In participatief onderzoek staat het perspectief van bewoners, cliënten, ervaringsdeskundigen centraal. Diverse ervaringen uit de leefwereld. Deze ervaringen worden altijd gevormd door de bredere maatschappelijke context, waar verschillende machtsverschillen en ongelijkheden spelen. Machtsverschillen tussen professionals en cliënten of bewoners, ongelijkheid tussen arm en rijk, discriminatie, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, etc.... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑